next
1 2 3 4 5
previous
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนทิวไผ่งาม Welcome to Thewphaingarm School
 
งานวิจัย
“...การผลิตกระดาษต้องสิ้นเปลืองวัตถุดิบและพลังงานอย่างมาก และการใช้กระดาษจำนวนมาก อาจส่งผลต่อการเพิ่มของปริมาณขยะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นักนั้นทีมวิจัยชั้น ป.2 จึงได้ทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว...”
โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้จัดประกวดงานวิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้ (คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ)
จากการตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยว่าเป็นรากฐานของความคิด จินตนาการ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โรงเรียนทิวไผ่งามเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเรื่อง “เส้นทางการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยกับการทำงานวิจัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยฝ่ายการศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของครูที่ปรึกษาในการทำโครงงานวิจัย” โดยมีคณะครู-อาจารย์ จำนวนกว่า 170 ท่าน จาก 30 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม ณ โรงเรียนทิวไผ่งาม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา
ข่าวสารรั้วทิว
นักเรียนชั้น ป.3 ถึง ม.5 และ TSEP G. 3 -G.11 สอบองค์กรภายนอกในวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ของบริษัท Top ครั้งที่2 ในวันที่ 1 กันยายน 2558
โรงเรียนทิวไผ่งาม กำหนดจัดงาน “40 ปี โรงเรียนทิวไผ่งาม” ในวันที่ 18 กันยายน 2558 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงเรียนทิวไผ่งามก้าวเข้าปีที่ 40 รวมถึงการแสดงมุทิตาจิตต่อคุณครูณรงค์ ทิวไผ่งาม ประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้งโรงเรียนทิวไผ่งาม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทางวิชาการ ในงาน วันวิฃาการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2015 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ1ปี (พ.ศ.2559-2560)
ขอแสดงความยินดีกับน้องนัม ด.ญ.นัมมทา เตชะเกษม นักเรียนหลักสูตร TSEP ชั้น G.6 ที่ได้รับ‎รางวัลขนะเลิศ‬ ในการแข่งขัน ประเภท Modern Ensemble 12&under รายการ"17th Asia Pacific Dance Compitition 2015" ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์
ปฏิทินกิจกรรม
1 - 20 ก.ย. 2558 นักเรียน ม.6 สมัครสอบ GAT - PAT ผ่านเว็บ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
18 ก.ย. 2558 กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
21 ก.ย. 2558 G1. - G.12 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
22 ก.ย. 2558 ป.2 - ม.6 สอบปลายภาค
23 ก.ย. 2558 G.1 - G.9 สอบปลายภาค
24 ก.ย. 2558 K1 - K3 ป.2 - ม.6 and G.10 - G.12 สอบปลายภาค
ขอแสดงความยินดีกับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบสอบตรง
คุณครูที่วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Learning by doing บูรณาการเข้ากับสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่
“... ผมเป็น “ลูกหม้อ” โรงเรียนทิวไผ่งามคนหนึ่ง ผมสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าทุกสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ และความสำเร็จต่างๆ เกิดได้เพราะโรงเรียนทิวไผ่งาม ...”
“... เหตุผลในการตัดสินใจให้ลูกเข้าเรียนที่โรงเรียนทิวไผ่งาม คือ
ชื่อเสียงของโรงเรียน ความหลากหลายของหลักสูตรที่โรงเรียนมีทั้งหลักสูตรสามัญ , English for Future (EFF) และ English Program (TSEP) การที่โรงเรียนเปิดตั้งแต่ชั้นเนอร์สเซอรี่ถึงชั้น ม.6 หรือ G.12 ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยๆ ความสะดวกในการเดินทาง สภาพแวดล้อมที่สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้ ...”