next
1 2 3 4 5
previous
ฉลองครบรอบ 40 ปีโรงเรียนทิวไผ่งาม รับสิทธิพิเศษ สำหรับน้กเรียนใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-4338253 02-8831161 02-4246225 ต่อ 107
Thew Robot
เมื่อนักเรียน TSEP G.5 ในกลุ่มคนหนึ่งไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งจึงเกิดความคิดว่าว่าเราควรจะมี “กางเกงในก้นนุ่ม” เพื่อป้องกันไม่ให้เจ็บก้นเวลาล้มบนลานน้ำแข็ง ลองมาดูการนำเสนอกระบวนการคิดและวิธีการทดลองของเด็ก ๆ ว่าพวกเขามีวิธีแก้ปัญหาการเจ็บก้นเวลาล้มบนลานเสก็ตกันอย่างไร แล้วกางเกงในก้นนุ่มที่เด็ก ๆ ทดลองผ่านกระบวนการทำวิจัย จะช่วยได้จริง ๆ ไหม
นักเรียน TSEP G.5 เห็นเด็ก ๆ วิ่งเล่นแล้วหกล้มทำให้เกิดรอยฟกช้ำ จึงคิดหาวิธีที่จะบรรเทาอาการดังกล่าว ด้วยการทดลองทำงานวิจัยเกี่ยวกับ “ลูกประคบงาดำ” เป็นการนำวิธีการทดลองตามหลักสากลมาประยุกต์ใช้กับการรักษาแบบวิถีไทย มาดูกันว่าลูกประคบงาดำมีส่วนผสมอะไรบ้าง แล้วจะช่วยให้หายเจ็บได้จริง ๆ ไหม
“...การผลิตกระดาษต้องสิ้นเปลืองวัตถุดิบและพลังงานอย่างมาก และการใช้กระดาษจำนวนมาก อาจส่งผลต่อการเพิ่มของปริมาณขยะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นักนั้นทีมวิจัยชั้น ป.2 จึงได้ทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว...”
ข่าวสารรั้วทิว
โรงเรียนทิวไผ่งาม กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558"Thew Sports Day 2015" ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนทิวไผ่งาม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กำหนดนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ศึกษาสถานที่สำคัญ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยในปีการศึกษานี้ นักเรียนจะไปทัศนศึกษา ที่ พิพิธภัณฑ์ยานยนต์ woodland เมืองไม้ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) ตลาดน้ำอัมพวา
โรงเรียนทิวไผ่งามกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558โดยนักเรียนประจำรายงานตัวเข้าหอพักวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558
โรงเรียนทิวไผ่งาม มีความภูมิใจที่ประกาศว่า เราได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 โรงเรียน ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าร่วมในเครือข่าย SEAMEO โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้รับเกียรติให้เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนตัวแทนในประเทศไทย ในโครงการนี้
ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จัดการแข่งขัน “Thew Speech Contest 2015 ” เพื่อแสดงศักยภาพของตนเองด้านภาษา (Linguistic Intelligence) รวมถึงเป็นเวทีให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษา กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของตนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเสริมสร้างให้นักเรียนเห็นความสำคัญและเกิดเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
โรงเรียนทิวไผ่งาม กำหนดจัดงาน “40 ปี โรงเรียนทิวไผ่งาม” ในวันที่ 18 กันยายน 2558 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงเรียนทิวไผ่งามก้าวเข้าปีที่ 40
ปฏิทินกิจกรรม
4 ธ.ค. 2558 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
5 ธ.ค. 2558 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7 ธ.ค. 2558 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9 ธ.ค. 2558 นักเรียนเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง คุณทองแดง The Inspirations ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า เวลา 09.00 น.
10 ธ.ค. 2558 วันรัฐธรรมนูญ
16 ธ.ค. 2558 G.1 - G.12 สอบกลางภาค
ขอแสดงความยินดีกับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบสอบตรง
คุณครูที่วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Learning by doing บูรณาการเข้ากับสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่
“... ผมเป็น “ลูกหม้อ” โรงเรียนทิวไผ่งามคนหนึ่ง ผมสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าทุกสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ และความสำเร็จต่างๆ เกิดได้เพราะโรงเรียนทิวไผ่งาม ...”
“... เหตุผลในการตัดสินใจให้ลูกเข้าเรียนที่โรงเรียนทิวไผ่งาม คือ
ชื่อเสียงของโรงเรียน ความหลากหลายของหลักสูตรที่โรงเรียนมีทั้งหลักสูตรสามัญ , English for Future (EFF) และ English Program (TSEP) การที่โรงเรียนเปิดตั้งแต่ชั้นเนอร์สเซอรี่ถึงชั้น ม.6 หรือ G.12 ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยๆ ความสะดวกในการเดินทาง สภาพแวดล้อมที่สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้ ...”