next
1 2 3 4 5
previous
ฉลองครบรอบ 40 ปีโรงเรียนทิวไผ่งาม รับสิทธิพิเศษ สำหรับน้กเรียนใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-4338253 02-8831161 02-4246225 ต่อ 107....... โรงเรียนทิวไผ่งาม มีความภูมิใจที่ประกาศว่า เราได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 โรงเรียน ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าร่วมในเครือข่าย SEAMEO โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้รับเกียรติให้เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนตัวแทนในประเทศไทย ในโครงการนี้...ปฏิทินกิจกรรมนักเรียนชั้น ม.6 และ Grade 12 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ซ้อมพิธีรับวุฒิบัตร ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอุษา ณรงค์ 2 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 วันรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าค่ายสัมพันธ์ ณ Woodland จ.นครปฐม ... กำหนดการงานไผ่ผลัดใบ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
Thew Robot
ชมรมหุ่นยนต์โรงเรียนทิวไผ่งาม โดยมีคุณครู กิตตินันท์ พึ่งเพาะปลูก เป็นที่ปรึกษา นำนักเรียนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย รวมจำนวน4คนไปอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ในรายการ อบรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทสไทย (รอบคัดเลือก) ระหว่างวันที่ 14 - 16 มี.ค. 59 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่น
Course1 จะประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นทางด้าน ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ซึ่งเป็นหลักสุตรที่เน้นการปฎิบัติ course 2 หลักสูตรนี่จะเน้นไปที่การเขียนโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์และใช้ ภาษา C หรือ C Arduio หรือ NTX หรือ EV3 สามารถเลือกไมโครคอนโทรเลอร์ได้
ขอแสดงความยินดีกับชมรมหุ่นยนต์ ที่สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ FLL 2015 (First Lego League) โดยได้รับรางวัล Referee Awards ได้ชนะเลิศอันดับที่ 2
ข่าวสารรั้วทิว
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม – วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
ในวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนทิวไผ่งามได้จัดให้มีค่ายทิวสัมพันธ์ครั้งที่ 34 ซึ่งเป็นค่ายปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนระดับชั้นเกรด 10 ณ วู้ดแลนด์เมืองไม้ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยบรรยากาศของค่ายเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน ...(อ่านต่อคลิก)
โรงเรียนทิวไผ่งามกำหนดเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยนักเรียนประจำรายงานตัวเข้าหอพักในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนทิวไผ่งาม เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งประจำและไปกลับ ในโอกาสฉลอง 40 ปี ทางโรงเรียนได้เปิดโครงการใหม่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Smart Engineer และ โครงการส่งเสริมนักบาสเกตบอล สู่มืออาชีพ (โครงการช้างเผือก)
ในวันที่ 12 เมษายน 2559 คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้ใหญ่ กิจกรรมสันทนาการ และการเล่นสงกรานต์ระหว่างครูและนักเรียน ณ ยิมเนเซี่ยม อาคารณรงค์ – อุษา 2
โรงเรียนทิวไผ่งาม จัด “Summer Course 2016” ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม-22 เมษายน 2559 สำหรับนักเรียนอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหลักสูตรสามัญ , EFF และ TSEP เพื่อเติมเต็มความรู้ สร้างเสริมทักษะชีวิต สนุกกับคอร์สวิชการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ กีฬา และเรียนรู้โลกกว้างกับกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
ปฏิทินกิจกรรม
31 พ.ค. 2559 วันงดสูบบุหรี่โลก
1 มิ.ย. 2559 รับสมัครและรายงานตัว นศท.
2 มิ.ย. 2559 Spelling Bee Contest
9 มิ.ย. 2559 วันไหว้ครูและประดับเข็ม ม.4 และ G.10
13 - 17 มิ.ย. 2559 รับสมัคร Thew Speech Contest
15 - 17 มิ.ย. 2559 สัปดาห์หนังสือ
จากแรงบันดาลใจที่ได้เห็นคุณพ่อเล่นเครื่องดนตรีแปลกๆ ทำให้ เกล้า นางสาวศุภิสรา จิรประยุกต์เลิศ เริ่มต้นเล่นอิเลคโทน จากการฝึกฝน และกำลังใจจากครอบครัว ทำให้วันนี้น้องเกล้าได้เป็นเจ้าของรางวัล ความสามารถทั้งด้านการเรียนและด้าน ดนตรี มากมาย
ประวัติส่วนตัว
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2510
- จบการศึกษา ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลับราชภัฏมหาสารคาม
- ปัจจุบัน เป็นครูผู้สอน วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษา
“... โรงเรียนทิวไผ่งามเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของผม ผมได้เรียนที่นี่ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รักและผูกพันกับเพื่อนๆ และคุณครูเสมอมา ขอบคุณโรงเรียนทิวไผ่งามที่ช่วยหล่อหลอมผมให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ...”
“....ผมไม่ผิดหวังเลยที่เลือกโรงเรียนทิวไผ่งามให้เป็นบ้านหลังที่สองของลูกๆของผม เพราะโรงเรียนทิวไผ่งามไม่ได้ให้เฉพาะวิชาความรู้ หรือการศึกษาเท่านั้น แต่โรงเรียนทิวไผ่งามให้ทุกอย่าง ทั้งทักษะการใช้ชีวิต การค้นหาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความเป็นผู้นำ...”