next
1 2 3 4 5
previous
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนทิวไผ่งาม Welcome to Thewphaingarm School
งานวิจัย
โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้จัดประกวดงานวิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้ (คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ)
โรงเรียนทิวไผ่งามขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน และท่านผู้มีเกียรติร่วมงาน “The Day of Discovery 2014” เพื่อสร้างองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเพื่อแสดงและประกวดผลงานที่เกิดจากกระบวนการวิจัยของนักเรียนโรงเรียนทิวไผ่งามและโรงเรียนต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนทิวไผ่งาม มาร่วมกันสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้” ผ่านงาน “The Day of Discovery 2014” กันนะครับ
จากการตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยว่าเป็นรากฐานของความคิด จินตนาการ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โรงเรียนทิวไผ่งามเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเรื่อง “เส้นทางการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยกับการทำงานวิจัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยฝ่ายการศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของครูที่ปรึกษาในการทำโครงงานวิจัย” โดยมีคณะครู-อาจารย์ จำนวนกว่า 170 ท่าน จาก 30 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม ณ โรงเรียนทิวไผ่งาม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา
ข่าวสารรั้วทิว
โรงเรียนทิวไผ่งามคว้า 2 รางวัล จากการแข่งขัน ACT Music Festival เมื่อวันที่ 19-22 มกราคม 2558 โดย ด.ช. ทัชชกร ณรงค์ชินบุตร นักเรียน TSEP Grade 8 คว้ารางวัลการแข่งขัน Guitar Classic ระดับมัธยมศึกษา และ ด.ญ. สิริวิมล เพิ่มพูนธนาลาภ นักเรียน TSEP Grade 6 คว้ารางวัลการแข่งขัน Piano ระดับประถมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. วริษฐา ศรีจันทร์วงศ์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมโครงการเยาวชน AFS ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ โดย น.ส. วริษฐา จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงได้เพิ่มเติมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศเดนมาร์ก โดย น.ส. วริษฐา ได้ออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา
โรงเรียนทิวไผ่งาม จัดโครงการทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ออตตาวา มอนทรีออล และควิเบก ประเทศแคนาดาระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน วันที่ 10 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2558 โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ได้พักกับครอบครัวชาวต่างชาติ ร่วมกิจกรรมสันทนาการ และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ศึกษาวิถีชีวิต การเมืองการปกครอง รวมถึงเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกัน และการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
ศูนย์การฝึกกำลังสำรอง กำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อทบทวนความรู้ ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความอดทน ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกัน สร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี
กองลูกเสือโรงเรียนทิวไผ่งาม กำหนดนำลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม วันที่ 16-18 มกราคม 2558 ณ ค่ายเพชรรัตน์ จังหวัดสระบุรี เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี การอยู่ร่วมกัน ความอดทน และการทำงานเป็นทีม
ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2558 นักเรียน TSEP Grade 6-12 ร่วมกิจกรรม TSEP Camp ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ. ปทุมธานี เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี การอยู่ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ปฏิทินกิจกรรม
26 - 28 ม.ค. 2558 ม.6 และ G.12 สอบปลายภาค
30 ม.ค. 2558 The Day of Discovery
31 ม.ค. 2558 - 1 ก.พ. 2558 ม.3 และ เกรด 9 สอบโอเน็ต
31 ม.ค. 2558 ป.6 และ เกรด 6 สอบโอเน็ต
1 - 3 ก.พ. 2558 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ณ เขาชนไก่
7 - 8 ก.พ. 2558 ม.6 สอบโอเน็ต
เด็กหญิงสิริวิมล เพิ่มพูนธนาลาภ
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย..."
“ ... การเข้าใจถึงธรรมชาติ และความต้องการของนักเรียน
รวมถึงการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย จะช่วยให้นักเรียนสนุก และรักที่จะเรียนรู้ ... ”
อาจกล่าวได้ว่าที่ชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการก้าวขึ้นสู่นักบริหารรุ่นที่ 3 ได้อย่างแข็งแกร่งเพราะได้เดินตามรอยเท้าคุณพ่อทุกย่างก้าว เขาจึงค่อนข้างคุ้นเคยกับธุรกิจของที่บ้าน เมื่อเขาอายุได้ 12 ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนทิวไผ่งาม ด้วยคุณพ่อของเขาอยากให้ลูกเรียนรู้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษจึงส่งเขาไปเรียนต่อที่สิงคโปร์และอยู่ที่นั่นนาน 6 ปี
จากนั้นก็ย้ายไปเรียนต่อปริญญาตรีและโทที่สหรัฐอเมริกา
“...หลักในการเลือกโรงเรียนให้ลูกของผม คือ

ต้องเป็นสถานที่ที่เกื้อหนุนต่อความเจริญรุ่งเรือง และสร้างความยั่งยืนในชีวิต

ซึ่งโรงเรียนทิวไผ่งามสามารถตอบโจทย์ครบ อย่างที่ต้องการ ...”