next
1 2 3 4 5
previous
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนทิวไผ่งาม Welcome to Thewphaingarm School
งานวิจัย
“...การผลิตกระดาษต้องสิ้นเปลืองวัตถุดิบและพลังงานอย่างมาก และการใช้กระดาษจำนวนมาก อาจส่งผลต่อการเพิ่มของปริมาณขยะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นักนั้นทีมวิจัยชั้น ป.2 จึงได้ทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว...”
โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้จัดประกวดงานวิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้ (คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ)
โรงเรียนทิวไผ่งามขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน และท่านผู้มีเกียรติร่วมงาน “The Day of Discovery 2014” เพื่อสร้างองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเพื่อแสดงและประกวดผลงานที่เกิดจากกระบวนการวิจัยของนักเรียนโรงเรียนทิวไผ่งามและโรงเรียนต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนทิวไผ่งาม มาร่วมกันสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้” ผ่านงาน “The Day of Discovery 2014” กันนะครับ
ข่าวสารรั้วทิว
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นักเรียนทุกระดับชั้น จะร่วมปฏิบัติธรรมและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 2,600 ปี ของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ด.ญ. สิริวิมล เพิ่มพูนธนาลาภ (น้องลูกแพร์) นักเรียนระดับ Grade 6 ได้เข้าร่วมแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศในงาน 2nd CSTD Thailand Dance Competition 2015 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้น้องลูกแพร์ได้รับรางวัล “Second Place” จากการแข่งขันศิลปะการเต้นในประเภท All Style Troupe 15&Under ซึ่งเป็นการแข่งขัน Modern Dance ประเภท Street Dance ซึ่งการแข่งขันได้จัดขึ้น ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 255ที่ผ่านมา
โรงเรียนทิวไผ่งามกำหนดเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ 11 พฤษภาคม 2558 โดยนักเรียนประจำรายงานตัวเข้าโรงเรียนประจำในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558
ในวันที่ 10 เมษายน 2558 คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้ใหญ่ กิจกรรมสันทนาการ และการเล่นสงกรานต์ระหว่างครูและนักเรียน ณ ยิมเนเซี่ยม อาคารณรงค์ – อุษา 2
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนทิวไผ่งามได้รับประเมินคุณภาพภายนอกด้านการจัดการศึกษา จากคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. โดยโรงเรียนทิวไผ่งามผ่านการประเมินทั้งระดับปฐมวัย (อนุบาล) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)ในระดับดีมากทั้งสองระดับ
คณะครูไทยและครูชาวต่างชาติโรงเรียนทิวไผ่งามเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ " World Class Learners: Creative and Entrepreneurial Students" โดย Prof. Dr. Yong Zgao ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 28กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพๆ
ปฏิทินกิจกรรม
28 พ.ค. 2558 Spelling Bee Contest
29 พ.ค. 2558 TSEP Dollars Shop Student of The Month
1 มิ.ย. 2558 วันวิสาขบูชา
2 - 5 มิ.ย. 2558 รับสมัคร Thew Speech Contest
3 มิ.ย. 2558 รับสมัครและรายงานตัว นศท.
5 - 7 มิ.ย. 2558 ทิวสัมพันธ์ ม.4
ขอแสดงความยินดีกับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบสอบตรง
คุณครูที่วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Learning by doing บูรณาการเข้ากับสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่
“... ผมเป็น “ลูกหม้อ” โรงเรียนทิวไผ่งามคนหนึ่ง ผมสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าทุกสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ และความสำเร็จต่างๆ เกิดได้เพราะโรงเรียนทิวไผ่งาม ...”
“... เหตุผลในการตัดสินใจให้ลูกเข้าเรียนที่โรงเรียนทิวไผ่งาม คือ
ชื่อเสียงของโรงเรียน ความหลากหลายของหลักสูตรที่โรงเรียนมีทั้งหลักสูตรสามัญ , English for Future (EFF) และ English Program (TSEP) การที่โรงเรียนเปิดตั้งแต่ชั้นเนอร์สเซอรี่ถึงชั้น ม.6 หรือ G.12 ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยๆ ความสะดวกในการเดินทาง สภาพแวดล้อมที่สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้ ...”