next
1 2 3 4 5
previous
ฉลองครบรอบ 40 ปีโรงเรียนทิวไผ่งาม รับสิทธิพิเศษ สำหรับน้กเรียนใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-4338253 02-8831161 02-4246225 ต่อ 107....... โรงเรียนทิวไผ่งาม มีความภูมิใจที่ประกาศว่า เราได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 โรงเรียน ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าร่วมในเครือข่าย SEAMEO โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้รับเกียรติให้เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนตัวแทนในประเทศไทย ในโครงการนี้...ปฏิทินกิจกรรมนักเรียนชั้น ม.6 และ Grade 12 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ซ้อมพิธีรับวุฒิบัตร ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอุษา ณรงค์ 2 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 วันรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าค่ายสัมพันธ์ ณ Woodland จ.นครปฐม ... กำหนดการงานไผ่ผลัดใบ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
Thew Robot and Stem
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพสิษฐ์ ชิงสกล (น้องโชกุน) นักเรียนระดับชั้นเกรด 6 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนทิวไผ่งาม ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ...(อ่านต่อคลิก)
ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายภัศภูริ อินทรา นักเรียนระดับชั้น G.4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เทคนิคยอดเยี่ยม ในการแข่งขันเยาวชนหุ่นยนต์บังคับมือ (Robotics Olympiad Thailand 2016) ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต
ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายปวริศจิรประยุกต์เลิศ และ เด็กชายปวเรศจิรประยุกต์เลิศ นักเรียนระดับชั้น G.5 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเทคนิคยอดเยี่ยม ในการแข่งขันเยาวชนหุ่นยนต์บังคับมือ (Robotics Olympiad Thailand 2016) ในวันที่25-26 มิถุนายน 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต
ข่าวสารรั้วทิว
หากคุณมีความสามารถด้านการแสดงละคร และมีใจรักในด้านการแสดง เราขอเชิญคุณเข้าร่วมการแข่งขันการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ...(อ่านต่อคลิก)
การประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษของนักเรียน TSEP ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...(อ่านต่อคลิก)
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนลินดา มัสโอดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร Mini English Program และนายปองณัฐ พานิชกุล นักเรียนระดับชั้นเกรด 12 หลักสูตร ...(อ่านต่อคลิก)
ด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยนานับปการ โรงเรียนทิวไผ่งามร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทิวไผ่งามจึงได้จัดให้มี ...(อ่านต่อคลิก)
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม – วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559...(อ่านต่อคลิก)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนทิวไผ่งามขอขอบคุณ ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐร่วมกับบริษัทZignature Marketing ...(อ่านต่อคลิก)
ปฏิทินกิจกรรม
31 ส.ค. 2559 TSEP Dollars Shop Student of The Month
19 ก.ย. 2559 กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
20 ก.ย. 2559 วันก่อตั้งโรงเรียน
21 - 29 ก.ย. 2559 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
30 ก.ย. 2559 TSEP Dollars Shop Student of The Month
30 ก.ย. 2559 - 2 ต.ค. 2559 English Camp ต่างประเทศ
จากแรงบันดาลใจที่ได้เห็นคุณพ่อเล่นเครื่องดนตรีแปลกๆ ทำให้ เกล้า นางสาวศุภิสรา จิรประยุกต์เลิศ เริ่มต้นเล่นอิเลคโทน จากการฝึกฝน และกำลังใจจากครอบครัว ทำให้วันนี้น้องเกล้าได้เป็นเจ้าของรางวัล ความสามารถทั้งด้านการเรียนและด้าน ดนตรี มากมาย
ประวัติส่วนตัว
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2510
- จบการศึกษา ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลับราชภัฏมหาสารคาม
- ปัจจุบัน เป็นครูผู้สอน วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษา
“... โรงเรียนทิวไผ่งามเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของผม ผมได้เรียนที่นี่ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รักและผูกพันกับเพื่อนๆ และคุณครูเสมอมา ขอบคุณโรงเรียนทิวไผ่งามที่ช่วยหล่อหลอมผมให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ...”
“....ผมไม่ผิดหวังเลยที่เลือกโรงเรียนทิวไผ่งามให้เป็นบ้านหลังที่สองของลูกๆของผม เพราะโรงเรียนทิวไผ่งามไม่ได้ให้เฉพาะวิชาความรู้ หรือการศึกษาเท่านั้น แต่โรงเรียนทิวไผ่งามให้ทุกอย่าง ทั้งทักษะการใช้ชีวิต การค้นหาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความเป็นผู้นำ...”