next
1 2 3 4 5
previous
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนทิวไผ่งาม Welcome to Thewphaingarm School
งานวิจัย
ผลงานวิจัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทิวไผ่งาม เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสนิมเหล็กจากผักชีฝรั่ง” คว้ารางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งงานวิจัยนี้มีคุณครูสุพรรณี วรรณพฤกษ์ เป็นคุณครูที่ปรึกษางานวิจัย
ข่าวสารรั้วทิว
ดร. ณหทัย ทิวไผ่งาม ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนทิวไผ่งาม ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียนในรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งด้านพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักเรียนและครูระหว่างกัน
ดร. ณหทัย ทิวไผ่งาม ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนทิวไผ่งาม ร่วมการสัมมนา "The App Generation: How today's youth navigate identity, intimacy, and imagination in a digital world." กับศาสตราจารย์ ดร. โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ก่อตั้งทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดกิจกรรม MI เพื่อค้นหาและต่อยอดศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนทิวไผ่งามให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
เนื่องในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 โรงเรียนทิวไผ่งามได้เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9 จัดขึ้น ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยมีการแข่งขันทั้งในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 200 กว่าโรงเรียน ผลการแข่งขัน ดช.ภิเศก ชีพทินกรถาวร นักเรียน TSEP เกรด 9 ได้รับรางวัลชมเชย ด้วยคะแนน 75 เต็ม 100 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และ นายชนน เจนาคม นักเรียน TSEP เกรด 12 ได้รับรางวัลชมเชยด้วยคะแนน 79 เต้ม 100 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้งสองคนครับ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้า 6 รางวัล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงาน 108 ปี SCC วิชาการสัมพันธ์ ณ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เมื่อวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 25
โรงเรียนทิวไผ่งาม กำหนดจัดงาน “39 ปี โรงเรียนทิวไผ่งาม” ในวันที่ 19 กันยายน 2557 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงเรียนทิวไผ่งามก้าวสู่ปีที่ 40 รวมถึงการแสดงมุทิตาจิตต่อคุณครูณรงค์ ทิวไผ่งาม ประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้งโรงเรียนทิวไผ่งาม
โรงเรียนทิวไผ่งาม คว้า 3 รางวัล ทั้งรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น และ 2 รางวัล การทำอาหารว่างประยุกต์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจัดโดยโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา
ปฏิทินกิจกรรม
22 ต.ค. 2557 สิ้นสุดเรียน October Course
26 ต.ค. 2557 นักเรียนประจำรายงานตัว
27 ต.ค. 2557 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
26 - 27 พ.ย. 2557 ซ้อมใหญ่วันกีฬาสี
28 พ.ย. 2557 กีฬาสี
4 ธ.ค. 2557 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
นายกัญจน์ รองเรืองกุล และนายกาญจน์ รองเรืองกุล นักเรียน TSEP G.12 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับ Asia Pacific ในโครงการ FedEx Express/Junior Achievement 2014 International Trade Challenge ณ เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
“ ... การค้นหาศักยภาพของนักเรียนจะช่วยให้ให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครู สามารถพัฒนานักเรียนได้ถูกทิศทาง ....”
“โรงเรียนทิวไผ่งามนอกจากจะเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้กับผมแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่บ่มเพาะให้ผม “เป็นผู้เป็นคน” สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยและทำงานได้ โรงเรียนทิวไผ่งามจึงเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากสำหรับชีวิตผม ...”
“...หลักในการเลือกโรงเรียนให้ลูกของผม คือ

ต้องเป็นสถานที่ที่เกื้อหนุนต่อความเจริญรุ่งเรือง และสร้างความยั่งยืนในชีวิต

ซึ่งโรงเรียนทิวไผ่งามสามารถตอบโจทย์ครบ อย่างที่ต้องการ ...”