next
1 2 3 4 5
previous
ฉลองครบรอบ 40 ปีโรงเรียนทิวไผ่งาม รับสิทธิพิเศษ สำหรับน้กเรียนใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-4338253 02-8831161 02-4246225 ต่อ 107....... โรงเรียนทิวไผ่งาม มีความภูมิใจที่ประกาศว่า เราได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 โรงเรียน ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าร่วมในเครือข่าย SEAMEO โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้รับเกียรติให้เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนตัวแทนในประเทศไทย ในโครงการนี้...ปฏิทินกิจกรรมนักเรียนชั้น ม.6 และ Grade 12 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ซ้อมพิธีรับวุฒิบัตร ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอุษา ณรงค์ 2 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 วันรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าค่ายสัมพันธ์ ณ Woodland จ.นครปฐม ... กำหนดการงานไผ่ผลัดใบ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
Thew Robot
ชมรมหุ่นยนต์โรงเรียนทิวไผ่งาม โดยมีคุณครู กิตตินันท์ พึ่งเพาะปลูก เป็นที่ปรึกษา นำนักเรียนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย รวมจำนวน4คนไปอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ในรายการ อบรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทสไทย (รอบคัดเลือก) ระหว่างวันที่ 14 - 16 มี.ค. 59 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่น
Course1 จะประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นทางด้าน ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ซึ่งเป็นหลักสุตรที่เน้นการปฎิบัติ course 2 หลักสูตรนี่จะเน้นไปที่การเขียนโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์และใช้ ภาษา C หรือ C Arduio หรือ NTX หรือ EV3 สามารถเลือกไมโครคอนโทรเลอร์ได้
ขอแสดงความยินดีกับชมรมหุ่นยนต์ ที่สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ FLL 2015 (First Lego League) โดยได้รับรางวัล Referee Awards ได้ชนะเลิศอันดับที่ 2
ข่าวสารรั้วทิว
โรงเรียนทิวไผ่งามกำหนดเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยนักเรียนประจำรายงานตัวเข้าหอพักในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนทิวไผ่งาม เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งประจำและไปกลับ ในโอกาสฉลอง 40 ปี ทางโรงเรียนได้เปิดโครงการใหม่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Smart Engineer และ โครงการส่งเสริมนักบาสเกตบอล สู่มืออาชีพ (โครงการช้างเผือก)
ในวันที่ 12 เมษายน 2559 คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้ใหญ่ กิจกรรมสันทนาการ และการเล่นสงกรานต์ระหว่างครูและนักเรียน ณ ยิมเนเซี่ยม อาคารณรงค์ – อุษา 2
โรงเรียนทิวไผ่งาม จัด “Summer Course 2016” ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม-22 เมษายน 2559 สำหรับนักเรียนอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหลักสูตรสามัญ , EFF และ TSEP เพื่อเติมเต็มความรู้ สร้างเสริมทักษะชีวิต สนุกกับคอร์สวิชการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ กีฬา และเรียนรู้โลกกว้างกับกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
น้องเกรซ ด.ญ.นงนภัส กุศล นักเรียนหลักสูตร TSEP ระดับชั้น G.6 และ น้องไต๋ ดช.ณฐนน กิตติมงคลสุข G.4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมในหัวข้อ “Technique to make 4.00 with Social Skills” หรือ “เทคนิคการทำเกรดให้ได้ 4.00 พร้อมกับทักษะการใช้ชีวิต” ซึ่งจัดโดย Life Skills Center และได้ออกรายการ MATI TALK ทางช่อง มติชนทีวี เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม และผู้บริหาร ได้พบปะผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ หรือ Thewphaingarm School English Program (TSEP) เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยและก้าวทันสังคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยโรงเรียนทิวไผ่งามตระหนักถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 (21st Century Education ) โดยหลักสูตร TSEPนั้น สอนโดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา(อังกฤษ)ในระดับประถมศึกษาถึง90% และในระดับมัธยมศึกษา 80% และโรงเรียนตระหนักว่าการเรียนในปัจจุบันต้องเน้นให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหา นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตร Smart Engineer ที่มุ่งสร้างนักเรียนทิวไผ่งามให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ นักแก้ปัญหา นักสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดทักษะในรูปแบบของการเรียน STEM-Science Technology Engineer and Mathematics ที่เน้นการเรียนแบบบูรณาการ เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่และแก้ปัญหา สร้างโครงการแบบสหวิทยาการ พร้อมกันนี้ ดร. ณหทัย ยังได้แนะนำถึงหลักสูตรนานาชาติทิวไผ่งาม Thewphaingarm International School (TIS) ที่จะเน้นให้นักเรียนทุกคนได้มีประสบการณ์จริงในประเทศแคนาดาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีแผนการเปิดอย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2560 อีกด้วย
ปฏิทินกิจกรรม
5 พ.ค. 2559 วันฉัตรมงคล
9 พ.ค. 2559 วันพืชมงคล
10 พ.ค. 2559 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
จากแรงบันดาลใจที่ได้เห็นคุณพ่อเล่นเครื่องดนตรีแปลกๆ ทำให้ เกล้า นางสาวศุภิสรา จิรประยุกต์เลิศ เริ่มต้นเล่นอิเลคโทน จากการฝึกฝน และกำลังใจจากครอบครัว ทำให้วันนี้น้องเกล้าได้เป็นเจ้าของรางวัล ความสามารถทั้งด้านการเรียนและด้าน ดนตรี มากมาย
ประวัติส่วนตัว
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2510
- จบการศึกษา ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลับราชภัฏมหาสารคาม
- ปัจจุบัน เป็นครูผู้สอน วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษา
“... โรงเรียนทิวไผ่งามเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของผม ผมได้เรียนที่นี่ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รักและผูกพันกับเพื่อนๆ และคุณครูเสมอมา ขอบคุณโรงเรียนทิวไผ่งามที่ช่วยหล่อหลอมผมให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ...”
“....ผมไม่ผิดหวังเลยที่เลือกโรงเรียนทิวไผ่งามให้เป็นบ้านหลังที่สองของลูกๆของผม เพราะโรงเรียนทิวไผ่งามไม่ได้ให้เฉพาะวิชาความรู้ หรือการศึกษาเท่านั้น แต่โรงเรียนทิวไผ่งามให้ทุกอย่าง ทั้งทักษะการใช้ชีวิต การค้นหาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความเป็นผู้นำ...”