โรงเรียนทิวไผ่งามได้รับเกียรติจากทางจูเนียร์อะชีฟเมนท์ ประเทศไทยให้เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคุณ Vivian Lau
6 เมษายน 2560

โรงเรียนทิวไผ่งามได้รับเกียรติจากทางจูเนียร์อะชีฟเมนท์ ประเทศไทยให้เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคุณ Vivian Lau ประธานมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเมนท์ เอเชีย-แปซิฟิค เมื่อวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560 ที่ผ่านมา ณ สยามสแควร