เด็กทิวคว้ารางวัลชนะเลิศ ด้าน Engineering Inspiration Awards
10 เมษายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทิวไผ่งาม ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ด้าน Engineering Inspiration Awards ซึ่งชนะเลิศด้วยผลงาน โครงงานเครื่องให้อาหารลิง ( Monkey Machine) จากรายการแข่งขันหุ่นยนต์ First Lego League 2016 (FLL2016) ประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โดยมีคุณครูกิตตินันท์ พึ่งเพาะปลูก หัวหน้าโครงการ Smart Engineer เป็นผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งเด็ก ๆ ใช้ชื่อทีมว่า Monkey Boys มีสมาชิกในทีมจำนวน 4 คน ดังนี้


1. เด็กชายภักดี ฮอธิวงศ์ นักเรียนระดับชั้นเกรด 7
2. เด็กชายปวริศ จิรประยุกต์เลิศ นักเรียนระดับชั้นเกรด 6
3. เด็กชายปวเรศ จิรประยุกต์เลิศ นักเรียนระดับชั้นเกรด 6
4. เด็กชายสรวิชญ์ ใต้ระหัน นักเรียนระดับชั้นเกรด 4