กิจกรรมสุขสันต์วันสงกรานต์
19 เมษายน 2560

เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน พุทธศักราช 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนทิวไผ่งามได้จัดให้มีกิจกรรมสุขสันต์วันสงกรานต์ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารณรงค์-อุษา 1 ซึ่งภายในงานคณะครูและนักเรียนได้รดน้ำขอพรจากคุณครูณรงค์ ทิวไผ่งาม และคุณครูกันยา เขมานันต์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ และเป็นกำลังใจกันและกันเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย