ดร.ณหทัย ทิวไผ่งามเข้าแสดงความยินดีกับ ดร.พะโยม ชิณวงศ์
2 มิถุนายน 2560

ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนทิวไผ่งามและโรงเรียนนานาชาติแคนาเดียนประเทศไทย ได้เข้าแสดงความยินดีกับ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ที่ได้เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน ( เลขาธิการ กช. ) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา