ค่ายทิวสัมพันธ์รุ่นที่ 35
5 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนทิวไผ่งามได้จัดให้มีค่ายทิวสัมพันธ์ครั้งที่35 ซึ่งเป็นค่ายปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนระดับชั้นเกรด 10 ณ วู้ดแลนด์เมืองไม้ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยบรรยากาศของค่ายเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน ในแนวคิดที่ว่า "Young Thew To Be Strong " และในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนระดับชั้นเกรด 10 ทุกคนที่ได้มาเป็นนักเรียนทิวไผ่งามรุ่นที่ 35 ด้วยความภาคภูมิใจ